Không khí ở LSQ Mỹ tại HN yên ắng hơn, sau khi ông Trump giành phần thắng tại một số bang tranh chấp quan trọng

Khương Nha