Không khí sự kiện trở nên căng thẳng hơn khi Trump bất ngờ thắng tại các bang tranh chấp quan trọng

Khương Nha