Không riêng tại Hà Nội, ô nhiễm không khí tại TP.HCM cũng đáng báo động. Theo các chuyên gia, ô nhiễm không khí đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.