Theo Bảng Thống kê giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên toàn thế giới, chỉ số không khí tại Hà Nội đo tại thời điểm 12h hôm nay, 21/11 đang là 160 - được đánh giá là có hại cho sức khỏe.

Sáng nay, 21/11, chỉ số chất lượng không khí Hà Nội đạt mức 160 và được đánh giá là có hại cho sức khỏe.

Theo đó, trong 2 ngày qua, chỉ số này đạt min là 77, max là 171, trong khi đó chỉ số này tại Hà Nội sáng nay là 160 - ở lưng chừng mức nguy hại.

Mức lý tưởng nhất của chỉ số này là từ 0 - 50, không khí chất lượng tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ 51-100 là chất lượng không khí đạt trung bình. Nhóm người có sức khỏe nhạy cảm, khỏe yếu, nhạy cảm được khuyến cáo nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Khong khi Ha Noi hien dang khong tot cho nhom nguoi nhay cam - Anh 1

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được đo lúc 12h ngày 21/11/2016 ở Hà Nội

Khi chỉ số này tăng lên ngưỡng 101-200 thì nhóm nhạy cảm được lưu ý cần hạn chế thời gian ở bên ngoài.

Cao hơn, đạt đến mức màu sắc đỏ là từ 201-300, khi đó chất lượng không khí được đánh giá là xấu, nhóm người có sức khỏe nhạy cảm nên tránh ra ngoài, còn đối với moij người thì được lưu ý là nên hạn chế ở bên ngoài.

Không khí đạt tới mức nguy hại khi chỉ số AQI đo được cao trên 300, khi này không khí đang ở mức nguy hại, ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe mọi người và được khuyến cáo là mọi người nên ở trong nhà.

Khong khi Ha Noi hien dang khong tot cho nhom nguoi nhay cam - Anh 2

Chỉ số tại thời điểm 14h ngày 21/11/2016

Môi trường không khí xung quanh có tác động trực tiếp tới sức khỏe con người cũng như các hoạt động cuộc sống khác. Do đó, những biến đổi về môi trường sẽ kéo theo hậu quả về thay đổi sức khỏe.

Môi trường không khí tác động lên con người và các quá trình sản xuất thông qua nhiều nhân tố, dưới đây là những nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến con người:

- Nhiệt độ không khí t, oC;

- Độ ẩm tương đối φ, %;

- Tốc độ lưu chuyển của không khí ω, m/s;

- Nồng độ bụi trong không khí Nbụi, %;

- Nồng độ của các chất độc hại Nz; %

- Nồng độ ôxi và khí CO2 trong không khí; NO2, NCO2, %;

- Độ ồn Lp, dB.

Giá trị giới hạn của các thông số cơ bản trong không khí xung quanh được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh

Đơn vị: Microgam trên mét khối (mg/m3)

TT

Thông số

Trung bình 1 giờ

Trung bình 8 giờ

Trung bình 24 giờ

Trung bình năm

1

SO2

350

-

125

50

2

CO

30.000

10.000

-

-

3

NO2

200

-

100

40

4

O3

200

120

-

-

5

Tổng bụi lơ lửng (TSP)

300

-

200

100

6

Bụi PM10

-

-

150

50

7

Bụi PM2,5

-

-

50

25

8

Pb

-

-

1,5

0,5

Ghi chú: dấu ( - ) là không quy định

Khong khi Ha Noi hien dang khong tot cho nhom nguoi nhay cam - Anh 3

Khoảng giá trị AQI

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/khong-khi-ha-noi-hien-dang-khong-tot-cho-nhom-nguoi-nhay-cam-c32720.html