Từ Vienna đến Basel, trên khắp mọi nẻo đường phố đều sục sôi không khí EURO. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ giây phút bóng lăn, EURO 2008 sẽ chính thức khai hội...