QĐND - Không thể hồi tố chế độ phụ cấp thâm niên theo mức sau 5 năm được hưởng 5% và mỗi năm sau đó được hưởng thêm 1% như đề nghị của Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Phạm Minh Hạc. Nếu thực hiện như vậy, kinh phí chi trả sẽ lên tới khoảng 1.600 tỷ mỗi năm, vượt quá khả năng chi trả của ngân sách và không đúng với tinh thần Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế độ trợ cấp đối với giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên. Đây là phản hồi của Ban Soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Dự thảo được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân hôm 4-10 và ngay sau đó đã vấp phải sự phản đối của nhiều người, đặc biệt là các nhà giáo đã nghỉ hưu.

Ban Soạn thảo cho rằng, không nên đưa những nhà giáo được nghỉ hưu trước ngày 1-1-1994 vào phạm vi được hưởng chế độ trợ cấp lần này. Điều này được lý giải là những nhà giáo này đã được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 309-CT năm 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Thùy Lâm