Tùy theo tính chất gia đình mà không gian giao tiếp trong mỗi ngôi nhà ít nhiều khác nhau, nhưng cần tuân theo các nguyên tắc bài trí, sắp đặt hài hòa nhu cầu sử dụng và phong thủy.