Tập thể công nhân (Công ty Hoàng Lan; quận 9, TP HCM) phản ánh: “Công ty huấn luyện tay nghề cho người lao động rồi yêu cầu ký cam kết làm việc tối thiểu 3 năm. Tuy nhiên, công ty chỉ ký hợp đồng thời hạn 1 năm…”.

Khong ep ky cam ket - Anh 1

Bà Lã Thị Thu Hồng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là công ty có yêu cầu người lao động phải cam kết làm việc tối thiểu 3 năm. Việc này chỉ nhằm làm cho người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức gắn bó với công ty hơn. Sau khi nhận được thắc mắc của người lao động và khuyến cáo của cơ quan chức năng, công ty đã hủy bỏ quy định chưa phù hợp. Từ nay, người lao động không phải ký cam kết về thời gian làm việc trừ trường hợp được cử đi đào tạo nghề để bố trí làm cán bộ khung.