(VietNamNet) - Các công ty kinh doanh nhà ở chỉ được phép huy động vốn sau khi đã có thiết kế nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng và hoàn thành phần móng. Qui định này sẽ tác động đến giá nhà đất thế nào?