Do BHXH tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất, nên muốn được hưởng chế độ thai sản, thì phải tham gia BHXH bắt buộc hoặc đang tham gia BHXH bắt buộc...

Khong di lam, co the huong che do thai san? - Anh 1

Muốn được hưởng CĐTS, thì phải tham gia BHXH bắt buộc hoặc đang tham gia BHXH bắt buộc...Ảnh: T.L

Bạn đọc có số điện thoại 01683598xxx (Bắc Ninh) gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Vợ bạn đang có bầu nhưng chưa đi làm ở đâu. Bạn muốn vợ được hưởng chế độ thai sản thì phải làm sao?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Do BHXH tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất, nên muốn vợ bạn được hưởng chế độ thai sản, thì vợ bạn phải tham gia BHXH bắt buộc hoặc bạn đang tham gia BHXH bắt buộc.

Điều 31 Luật BHXH quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. NLĐ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

2. NLĐ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. NLĐ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. NLĐ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Điều 39 Luật BHXH quy định về mức hưởng chế độ thai sản

1. NLĐ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

Điều 38 Luật BHXH quy định:

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu vợ bạn muồn được hưởng chế độ thai sản thì phải tham gia BHXH ít nhất từ 3 tháng trở lên và phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền hoặc tham gia BHXH từ đủ từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu chỉ có bạn tham gia BHXH, thì bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần bằng hai tháng tiền lương cơ sở (hiện là 1,21 triệu đồng/tháng)

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: hoặc đến 51 Hàng Bồ, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Clip Luật sư nói về hành vi sử dụng súng hơi tự chế - Nguồn: Tuổi trẻ:

Nam Dương