QĐND - Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có Công điện số 474/CĐ-TTg chỉ đạo việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng.

Ảnh minh họa/ Internet

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nắm chắc từng trường hợp cụ thể, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, không để trường hợp học sinh, sinh viên nào phải bỏ học, thôi học vì lý do không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bạch Hải Bình