Nhờ đổi mới hoạt động; mềm dẻo, linh hoạt trong thực hiện các dịch vụ công, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước những thủ tục hành chính rườm rà, bất cập...

Khong de doanh nghiep vao 'rung ram' thu tuc hanh chinh - Anh 1

Ông Vũ Tuấn Cường - Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản

Nhờ đổi mới hoạt động; mềm dẻo, linh hoạt trong thực hiện các dịch vụ công, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản (đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản - sau đây gọi là Trung tâm 3K) đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước những thủ tục hành chính rườm rà, bất cập.

Tháo gỡ cho doanh nghiệp

Trung tâm 3K có chức năng thực hiện một số dịch vụ công liên quan đến doanh nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Trong đó, 2 nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm thức ăn và chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; thực hiện kiểm tra xác nhận chất lượng lô hàng thức ăn, chất xử lý, cải tạo môi trường nhập khẩu sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Trước đây, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được thực hiện theo Thông tư 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ NN-PTNT về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Nhưng từ khi Thông tư 23 bị bãi bỏ, để giải quyết một số tình thế trước mắt, việc quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ về quản lý thuốc thú y. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Tuy nhiên, Thông tư 13 chỉ quy định điều khoản chuyển tiếp, việc thực hiện thực chất được viện dẫn sang Thông tư 66/2011/TT-BTTPTNT và Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT của Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08 của Chính phủ quy định về quản lý thức ăn sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Việc sử dụng chung hệ thống form mẫu đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản và thức ăn thủy sản đã dẫn đến những khó khăn, bất cập. Điều này gây khó cho cả trung tâm lẫn doanh nghiệp.

Ví dụ, trong mẫu đơn đăng ký lưu hành sản phẩm (áp dụng cho cả chế phẩm sinh học xử lý, cải tạo môi trường và thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản) được ấn định rõ là “Đơn đăng ký lưu hành sản phẩm thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản”. Nhưng nếu áp dụng một cách máy móc thì doanh nghiệp rất khó thuyết minh về sản phẩm của mình.

Bởi sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường và thức ăn thủy sản là hai sản phẩm khác nhau hoàn toàn về thành phần, bản chất, công dụng và cách thức sử dụng. Do đó không thể áp dụng chung 1 form mẫu.

Trước những khó khăn, lúng túng của doanh nghiệp trong khi hệ thống văn bản không thể “một sớm một chiều” có thể sửa đổi, bổ sung, Trung tâm 3K đã thực hiện quy trình quản lý linh hoạt, mềm dẻo hơn.

Đó là, không bắt bẻ về câu chữ trong mẫu đơn đăng ký lưu hành sản phẩm thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản. Chỉ yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ đúng thủ tục, trình tự theo quy định hiện hành. Riêng mục thuyết minh sản phẩm, doanh nghiệp được hướng dẫn ghi rõ đó là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản đúng theo bản chất của sản phẩm đăng ký.

"Còn nếu thực hiện cứng nhắc quá hồ sơ đăng ký sẽ bị ùn ứ, và thực tế Trung tâm cũng không hề làm sai quy định pháp luật”, ông Vũ Tuấn Cường, Giám đốc Trung tâm 3K nói.

Phân công tách bạch, rõ ràng

Trước đây, việc phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn của Trung tâm 3K còn chồng chéo. Quy trình nội bộ thẩm định hồ sơ cũng chưa chặt chẽ, thiếu minh bạch. Nếu không chấn chỉnh thì cá nhân rất dễ lợi dụng khe hở để trục lợi, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Trung tâm 3K đã rà soát, sửa đổi và quy định lại rõ chức năng nhiệm vụ cho từng phòng chuyên môn, các Trung tâm vùng trực thuộc. Qua đó, xác định rõ đầu mối chủ trì thực hiện từng nhiệm vụ, loại bỏ sự chồng chéo.

Giờ đây chỉ có duy nhất Phòng Khảo nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng lô hàng thức ăn, chế phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. Còn việc thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm là nhiệm vụ của Phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định.

Đồng thời, đội ngũ nhân sự cũng được sắp xếp lại cho phù hợp; các quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ và quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung, xem xét ban hành phù hợp và đi vào thực chất, rõ ràng, nghiêm minh hơn.

Ông Vũ Tuấn Cường chia sẻ: "Trước đây việc thẩm định hồ sơ có hiện tượng mỗi cá nhân viên chức thừa hành nhiệm vụ có lối hành văn khác nhau. Người dùng văn nói, người dùng văn viết, thậm chí viết rất dài nhưng khó hiểu. Bây giờ, việc ghi soạn thảo văn bản thẩm định đã được Trung tâm 3K chuẩn hóa ngôn từ và form mẫu.

Trong giấy thẩm định thực hiện chia ô, kẻ bảng rõ từng thành phần hồ sơ, nội dung thẩm định. Nội dung thẩm định là gì, kết quả đạt hay không đạt? Nếu không đạt thì vì lý do làm sao? Tất cả phải nêu rõ.

Có những việc khó, liên quan đến nội dung chuyên môn sâu, hoặc có khoảng trống về pháp lý, Trung tâm tiến hành hội thảo, thảo luận chuyên đề để thống nhất nhận thức, trong một số trường hợp có thể trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp để làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Từ đó, Trung tâm nhận được những phản hồi tích cực từ doanh nghiệp".

Từ nay đến giữa tháng 12/2016, Trung tâm 3K sẽ tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan về các thủ tục hành chính quy định về việc quản lý thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản mà Trung tâm đang thực hiện.

Từ đó tiếp thu ý kiến, nghiên cứu, rà soát và tiếp tục có giải pháp phù hợp, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đồng thời tham gia ý kiến tốt hơn với Bộ, với Tổng cục trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này.