Trước thực tế lạm phát tăng nhanh trong 2 năm lại đây, mức khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã nhanh chóng bị coi là "lạc hậu" ngay từ khi chưa đưa vào thực hiện. Lo ngại về điều này, nhiều ý kiến cho rằng nên xem xét lại mức khởi điểm tính thuế.