Một phụ nữ Ấn Độ 25 tuổi đã sinh hạ con gái trong một tình huống được xem là cực kỳ đặc biệt: cô đã bị cắt bỏ tuyến yên - bộ phận chi phối sự phát triển giới tính - do có u.