Theo AP, vòng đàm phán mới về hòa bình Xy-ri, do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ, đã kết thúc tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) ngày 19-5 mà không đạt được tiến triển lớn nào nhằm hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài trong suốt 6 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Đây là vòng hòa đàm thứ 3 giữa các phe phái về tình hình Xy-ri trong năm 2017.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Xy-ri, Xta-phan đề Mi-xtu-ra (Staffan de Mistura) cho biết, các bên đã thảo luận các vấn đề chính và thúc đẩy việc bàn thảo mọi vấn đề trong chương trình nghị sự của vòng đàm phán tới. Tuy nhiên, các bên đã không đủ thời gian để thảo luận sâu toàn bộ 4 vấn đề trong chương trình nghị sự gồm: Cách thức điều hành, hiến pháp, bầu cử và cuộc chiến chống khủng bố.

NGỌC MINH