Ngày 20-6, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có thông cáo khẳng định, đối với việc thí điểm ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (taxi công nghệ), tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT thời gian vừa qua, không có văn bản nào “tạm dừng hoặc phanh gấp” thí điểm đối với các đơn vị như dư luận phản ánh mấy ngày vừa qua.

Khong co chu truong 'phanh' taxi cong nghe - Anh 1

Bộ GTVT đánh giá, thông qua kết quả thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tính đến thời điểm tháng 5-2017, Bộ GTVT đã tiếp nhận đề xuất và chấp thuận cho phép chín đơn vị gồm: Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber), Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty Cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty Cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty Cổ phần Phát triển thương mại và du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) để triển khai các Đề án thí điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động thí điểm. Bộ đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan, tiếp tục hướng dẫn triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1850/TTg-KTN và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT. Đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ về triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.