Ngày 31/10, UBNDTP Đà Nẵng cho biết: đã thống nhất chủ trương gia hạn thời gian cấp phép hoạt động cho các tàu du lịch được tiếp tục hoạt động du lịch trên sông Hàn.

Khong cho phep dong moi tau du lich co suc cho duoi 50 khach - Anh 1

Theo đó, có 24 tàu được tiếp tục hoạt động và cấp phép hoạt động đến hết tháng 12/2017. Từ tháng 11/2016 về sau, không cho phép đóng mới tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách (kể cả hoán cải, mua lại, tiếp nhận tàu đã qua sử dụng dưới mọi hình thức). Từ tháng 1/2018, các tàu đã được cấp phép có sức chở dưới 50 khách phải chấm dứt hoạt động trên tuyến sông Hàn - Cầu Trần Thị Lý để sắp xếp, bố trí hoạt động trên các tuyến sông còn lại phù hợp với quy hoạch. Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch phải thực hiện đóng mới tàu du lịch có sức chở và kiểu dáng theo mẫu tàu được UBND TP duyệt, phù hợp với quy hoạch.

Nguyễn thành