(LĐ) - Giờ đây, những công nhân giỏi (CNG) không chỉ đơn thuần "cầm búa, cầm kìm" như trước, mà có cả những công nhân "cổ cồn" trong các loại hình doanh nghiệp. Ngày 18.4, LĐLĐ quận Ba Đình đã biểu dương 58 CNG như thế.