TT - Chiều 30-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Khác với dự thảo ban đầu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, pháp lệnh này không cấm cá nhân sở hữu các loại vũ khí thô sơ như lê, kiếm, nỏ, cung tên... Pháp lệnh giao cho bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về việc cấp, thu hồi và tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị thành lập Viện Kiểm sát quân sự thủ đô Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Viện Kiểm sát quân sự cơ quan Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát quân sự thủ đô Hà Nội; thành lập Viện Kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện Kiểm sát quân sự thủ đô Hà Nội trên cơ sở hợp nhất các viện kiểm sát quân sự khu vực 1, 2. Việc hợp nhất này là nhằm tổ chức lại các viện kiểm sát quân sự trên địa bàn Hà Nội (sau khi sáp nhập với Hà Tây) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới. LÊ KIÊN