Cách đây khoảng 3 tuần ,tụi em có QHTD không an toàn ,QH vào ngày thứ 12 CK ,em lo lắm , nhưng tới nay đả trể kinh được 2 ngày rồi ,tại đang giận nhau nên củng chẳng biết nói sao để BG mua que thử về thử ,nhưng có điều rất lạ ,em là con trai nhưng có nhửng dấu hiệu như là buồn nôn ,đau lưng ,mệt...

Cách đây khoảng 3 tuần ,tụi em có QHTD không an toàn ,QH vào ngày thứ 12 CK ,em lo lắm , nhưng tới nay đả trể kinh được 2 ngày rồi ,tại đang giận nhau nên củng chẳng biết nói sao để BG mua que thử về thử ,nhưng có điều rất lạ ,em là con trai nhưng có nhửng dấu hiệu như là buồn nôn ,đau lưng ,mệt mỏi ( kô biết có phải giận nhau nên bị thế kô ?) em vô WTT đọc rất nhiều ,có khi nào vì lo lắng BG có thai mà em lại bị như thế không :Sad: ,em nghe nói đàn ông củng ốm nghén thay cho vợ rất nhiều , hiện tại em chỉ biết là BG em ngủ rất nhiều và người hay mệt mỏi :Sad: ,tháng trước gần tới CKK khoảng 5 ngày ,BG em đi tiểu rất nhiều ,cứ khoảng hơn 1h là phải đi tiểu ,em tưởng đả có ,nhưng 5 ngày sau lại QKD nên chắc là kô ,sau khi sạch khoảng 1 tuần thì tụi em có QH , vậy có thai kô các sis nhỉ :RollingEy: