Trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách.

Khong ban hanh cac chinh sach lam giam thu ngan sach - Anh 1

Năm 2017, 100% số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ được nộp về ngân sách. Ảnh:ndh.vn

Chiều 11-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm tới. Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách năm 2017 là 1.212.180 tỉ đồng; tổng chi cân đối ngân sách 1.390.480 tỉ đồng; bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỉ đồng (tương đương 3,5% GDP). Trong đó, mức bội chi của ngân sách trung ương là 3,38% GDP và bội chi của ngân sách địa phương là 0,12% GDP. Các mức bội chi này được ban hành theo Luật NSNN (sửa đổi) bắt đầu áp dụng từ năm 2017, cho phép bội chi cả ngân sách địa phương.

Quốc hội cũng cho phép tổng mức vay của ngân sách, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc là 340.157 tỉ đồng.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu: tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách đúng quy định; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện tốt việc thu thuế, chuyển một số loại phí sang giá dịch vụ; hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách.

Từ năm 2017, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí đảm bảo hàng hải (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được phản ánh trong thu cân đối ngân sách, sử dụng để duy tu bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn hàng hải.

Thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN.

Đáng nói là Quốc hội quyết định, năm 2017, điều tiết 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương. Từ năm 2018, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, sẽ xác định lại cơ chế theo quy định của pháp luật. 72% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà, lợi nhuận được chia từ liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thu về ngân sách. Số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Các địa phương phải đưa nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vào cân đối thu ngân sách địa phương và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, trong đó cần ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chính phủ phải bảo đảm tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng trái phiếu để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho ngân sách, cơ cấu kỳ hạn danh mục nợ, quản lý rủi ro và phát triển thị trường trái phiếu.

Cũng trong năm 2017, phát hành 50.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Quốc hội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các khoản vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ, bảo đảm dư nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn quy định.