Sáng 22-11, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua với trên 83% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật quy định rõ, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm 243 ngành nghề. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017, trừ các ngành, nghề Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2017 và giao Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh các ngành, nghề này.

Khong bai bo dieu kien kinh doanh doi voi dich vu thuc hien ky thuat mang thai ho - Anh 1

Đa số Đại biểu tham gia biểu quyết tán thành

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật trên trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) không bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề: Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô; Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ; Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện…

Trước ý kiến đề nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, UBTVQH nhận thấy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người sử dụng. Song, không phải tất cả quá trình kinh doanh mũ bảo hiểm đều là kinh doanh có điều kiện nên đã thu hẹp điều kiện về kinh doanh mũ bảo hiểm thành “Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

Về việc bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một số ĐBQH đề nghị bổ sung một số ngành, nghề mới như: Xăm hình vĩnh viễn; Thám tử tư; Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ; Kinh doanh chất phụ gia công nghiệp và chất phụ gia thực phẩm; Kinh doanh thực phẩm chức năng vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. UBTVQH cho rằng, đây là những đề xuất mới mà cơ quan soạn thảo chưa có thời gian nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động. Do đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội bổ sung trong thời gian tới.

Trước ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở bổ sung ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. UBTVQH nhận thấy, việc quản lý vận hành nhà chung cư đã được quy định trong Luật xây dựng. Theo đó, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn đáp ứng được các yêu cầu nên đề nghị giữ nguyên như trong Luật. Bên cạnh đó, ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô và nghề Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô sẽ thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, Luật cũng bổ sung ngành nghề Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; Hoạt động dịch vụ tư vấn du học vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.