Người đàn ông thể hiện cách sử dụng thước dây cuộn với nhiều chức năng khác nhau mà không phải ai cũng biết và làm được.

Video: Người đàn ông thể hiện màn sử dụng thước dây cuộn điêu luyện:

Nguồn video: YouTube/Spmconstructionmn.