[Kênh14] - Đó là lời khẳng định của Phó Dĩnh, nữ nghệ sĩ đang có tin đồn sẽ cùng Đặng Lệ Hân tham gia nhóm New Twins.