(Chinhphu.vn) – Năm 2011, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tập trung tham mưu, phối hợp triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2010, bàn nhiệm vụ năm 2011 và ký giao ước thi đua năm 2011. Thời gian qua, các cơ quan trong khối đã có nhiều đổi mới nội dung, hình thức thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TƯ Đảng triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước… Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã ký giao ước thi đua năm 2011, với các nội dung chủ yếu là tập trung tham mưu, phối hợp triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Bám sát các nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, từng cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua-khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua… Đức Phong