Mai Châu là huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, có diện tích trên 56.000 ha với dân số hơn 52.000 người, gồm 7 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm trên 60%. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, huyện đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

- Ông Vì Văn Dứa, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện năm 2010 đạt 11,45%, trong đó nông, lâm nghiệp tăng 36,95%, công nghiệp xây dựng cơ bản tăng 35,77%, các ngành thương mại- du lịch tăng 27,28%... Đặc biệt, để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân, huyện đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp. Đến nay, hàng chục dự án với quy mô vừa và nhỏ đã được đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Xác định được đặc thù là huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh của người dân còn hạn chế. Vì vậy, năm 2010, huyện chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mục tiêu về công tác y tế. Hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở gồm 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và 23 trạm y tế xã, trong đó có 11/23 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Một số chương trình quốc gia về y tế như: Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS… đã triển khai đến tận cơ sở và đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, huy động được sức mạnh của toàn dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vũ Hà