Nếu lỡ tay xóa nhầm dữ liệu, hình ảnh, danh bạ, ghi chú, video… trên iPhone và muốn lấy lại, bạn có thể cài đặt ứng dụng Phone Saver trên máy tính tại địa chỉ https://goo.gl/1oqT6Y.

Khoi phuc du lieu da xoa tren iPhone - Anh 1

Đầu tiên, bạn hãy kết nối iPhone, iPad hoặc iPod với máy tính thông qua cáp USB, lựa chọn tính năng tương ứng gồm khôi phục dữ liệu đã xóa. Khi quá trình kiểm tra hoàn tất, bạn chỉ cần đánh dấu vào các dữ liệu cần khôi phục.

TRỊNH NGUYỄN