Trung tuần tháng 6.2008, khối ngọc lục bảo được cho là lớn và nặng nhất thế giới đã được trưng bày tại Hồng Kông.