Giá trị mua ròng trên HSX chỉ đạt hơn 8 tỷ đồng và giao dịch thỏa thuận tiếp tục chiếm gần 1/2 giao dịch.

Trên HSX, tuần qua 20/5 - 25/5, khối ngoại mua ròng 3 phiên và bán ròng vào 2 phiên cuối tuần. Tổng giá trị mua vào đạt 783 tỷ đồng và tổng giá trị bán ra là gần 775 tỷ đồng.

Tổng giá trị mua ròng theo đó đạt hơn 8,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với 613 tỷ đồng vào tuần trước. Tuy nhiên, xét theo khối lượng, khối ngoại bán ròng gần 3,5 triệu đơn vị trong tuần.

Tương tự tuần trước, giao dịch thỏa thuận vẫn chiếm tỷ trọng lớn gần 1/2 tổng giá trị giao dịch. Cổ phiếu MBB được thỏa thuận nội khối hơn 8,4 triệu đơn vị, tương đương 109,6 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu DPM cũng được thỏa thuận nội khối hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 85 tỷ đồng.

Tính chung thỏa thuận và khớp lệnh, cổ phiếu GAS được mua ròng nhiều nhất hơn 40 tỷ đồng. Theo báo cáo vào ngày 30/4 của MSCI, cổ phiếu GAS thay thế CTG vào top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thuộc chỉ số MSCI Vietnam Investable Market Index. Tỷ trọng của GAS tại thơìđiểm 30/4là 3,89%, tương đương 0,14 tỷ USD.

Ngoài ra, các cổ phiếu HPG, PVD, CSM đều được mua ròng với giá trị lần lượt 29 tỷ, 13,8 tỷ và 12 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu VIC bị bán ròng nhiều nhất về giá trị hơn 22 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VSH bị bán ròng nhiều nhất về khối lượng với 1,5 triệu đơn vị, tương đương 20,69 tỷ đồng. Mới đây VIAC No.1 Limited PartnerShip, tổ chức liên quan đến thành viên HĐQT của VSH đăng ký bán tiếp 5 triệu cổ phiểu để cơ cấu danh mục đầu tư từ 24/5 đến 22/6.

Các mã mua ròng mạnh nhất

Các mã bán ròng mạnh nhất

Khối lượng(cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

Khối lượng
(cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

GAS 718.950 40,35
VIC -341.506 -22,19
HPG 929.680 29,36
VSH -1.530.450 -20,69
PVD 323.520 13,87
CTG -846.190 -16,32
CSM 351.140 12,31
STB -819.420 -14,82
SVI 191.370 8,40
HAG -614.240 -13,56

Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên cuối tuần. Tính chung tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 606 nghìn đơn vị, tương đương 20,7 tỷ đồng.

Trong tuần, cổ phiếu VCG bị bán ròng nhiều nhất hơn703 nghìn đơn vị, tương đương 8,6 tỷ đồng. Cổ phiếu KLS cũng bị bán ròng hơn 8,1 tỷ đồng trong tuần.

Cổ phiếu PVC được mua ròng hơn 11 tỷ đồng. Cổ phiếu SHB cũng được mua ròng gần 7 tỷ đồng.

Bảng tổng hợp giao dịch khối ngoạituần 20/5 - 25/5

Khối lượng: Cổ phiếu - Đơn vị: tỷ đồng

HSX
HNX
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Mua Bán Mua - Bán

Mua Bán Mua - Bán
KLGD 32.328.518 35.793.724 -3.465.206
KLGD 8.637.074 8.030.670 606.404
GTGD 783,24 774,95 8,29
GTGD 119,26 98,57 20,69

Theo Dân Việt/HSX-HNX