(ATPvietnam.com) -Phiên giao dịch hôm nay trên sàn HOSE, khối ngoại giảm giao dịch, họ giảm chủ yếu lượng bán ra, khối lượng và giá trị mua ròng tăng lên nhưng không nhiều.

Cụ thể, khối ngoại mua vào 1.663.610 chứng khoán với giá trị là hơn 52 tỷ đồng. Như vậy là lượng mua của khối ngoại đã giảm 2,41% về khối lượng và giảm 4,93% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Với khối lượng đó, sức mua của khối ngoại hôm nay chiếm 5,09% tỷ trọng giao dịch toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ra 949.590 chứng khoán với giá trị là trên 38 tỷ đồng, giảm 37,98% về khối lượng và giảm 31,50% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Lực bán khối ngoại chiếm 3,37% tỷ trọng giao dịch toàn thị trường. Trong số chứng khoán kể trên, phiên này khối ngoại thỏa thuận chuyển nhượng nội khối 76.620 cổ phiếu với giá trị trên 6,1 tỷ đồng. Phiên này khối ngoại mua ròng trên 700 nghìn chứng khoán với giá trị là hơn 14,1 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua, bán ròng nhiều nhất phiên: (Khớp lệnh): Top các cổ phiếu mua ròng Top các cổ phiếu bán ròng Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng VCB 164,690 25,450 139,240 BVH 200 78,630 78,430 OGC 93,990 0 93,990 BMC 3,300 49,000 45,700 SSI 124,430 32,000 92,430 CII 4,050 49,000 44,950 LAF 83,500 0 83,500 HAG 69,610 101,240 31,630 CTG 73,400 0 73,400 MCV 10,000 35,500 25,500 DPM 66,490 0 66,490 BCI 0 23,000 23,000 HPG 70,760 15,000 55,760 FPT 37,470 60,000 22,530 SJS 51,480 0 51,480 TYA 0 20,000 20,000 PPC 48,710 0 48,710 GMD 15,220 30,000 14,780 PVD 64,390 18,100 46,290 CCL 1,000 15,260 14,260 Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày KL Mua KL Bán Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 21/03/11 2,399,622 3,947,742 79,776,314 107,047,030 22/03/11 3,712,580 2,606,950 130,741,928 101,135,479 23/03/11 3,854,850 2,206,130 112,957,399 68,359,442 24/03/11 1,704,620 1,531,000 55,087,571 55,874,678 25/03/11 1,663,610 949,590 52,374,249 38,271,985 Tổng 13,335,282 11,241,412 430,937,461 370,688,614 Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại tăng mua ròng với lượng cổ phiếu chủ yếu mua vào từ mã VCG. Cụ thể, họ mua vào 28 mã với tổng khối lượng đạt 1.196.900 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 23 tỷ đồng, tăng 73,09% về khối lượng và tăng 97,98% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó họ bán ra 17 mã với tổng khối lượng đạt 216.000 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm 52,57% về khối lượng và giảm 60,67% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên: Top các cổ phiếu mua ròng Top các cổ phiếu bán ròng Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng VCG 801,300 200 801,100 PVE 0 9,800 9,800 KLS 192,500 140,000 52,500 SME 0 6,100 6,100 PVX 46,500 0 46,500 TDN 0 5,000 5,000 PVS 35,400 0 35,400 PGS 0 4,100 4,100 VND 40,000 30,000 10,000 SHN 0 2,300 2,300 Giao dịch của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày KLGD (mua) KLGD (bán) Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 21/03/11 486,800 572,100 8,741,740 9,521,420 22/03/11 399,400 524,500 8,146,030 8,598,230 23/03/11 734,900 457,200 14,245,550 7,083,600 24/03/11 691,500 455,400 11,675,290 6,756,740 25/03/11 1,196,900 216,000 23,114,760 2,657,410 Tổng 3,509,500 2,225,200 65,923,370 34,617,400 Hoàng Khánh