Giao dịch của khối ngoại đối với cổ phiếu này chủ yếu là giao dịch thỏa thuận, với giá trung bình là 14.300 đồng/cổ phiếu.

Trên HSX, khối ngoại mua ròng phiên thứ 7 liên tiếp, giá trị hơn 63 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 135 tỷ đồng và bán ra là 72 tỷ đồng, tăng lần lượt 110% và 30% so với phiên trước.

Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 4,2 triệu cổ phiếu MBB , giá trị 60 tỷ đồng. Trong đó hơn 4 triệu cổ phiếu là giao dịch thỏa thuận, giá trị 58,6 tỷ đồng, giá trung bình là 14.300 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa, MBB giảm sàn xuống 13.200 đồng/cổ phiếu.

Hôm qua, phiên giao dịch đầu tiên của MBB, khối ngoại chỉ mua ròng 7.800 cổ phiếu, tương đương 108 triệu đồng. Theo bản cáo bạch của MBB thì tỷ lệ cổ phiếu tự do mà nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu là 10%, tương đương 73 triệu cổ phiếu.

Ngoài MBB, các cổ phiếu như DHG , REE , FPT , TCL , SJS ...đều được mua ròng từ 2 tỷ đến 6 tỷ đồng. Đóng cửa, trừ FPT và TCL tăng điểm, các cổ phiếu còn lại đều giảm điểm.

Ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất gần 7 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như VIC , PVF , DHA , NTL ...bị bán ròng trên 2 tỷ đồng.

Các mã mua ròng mạnh nhất

Các mã bán ròng mạnh nhất

Khối lượng (cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

Khối lượng
(cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

MBB
4.197.577
59,99

HPG
-270.057
-6,86

DHG
97.900
6,13

VIC
-47.710
-4,22

REE
527.150
6,02

PVF
-256.930
-2,99

FPT
116.290
5,78

DHA
-196.090
-2,24

TCL
159.660
2,71

NTL
-102.850
-2,06

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14,7 tỷ đồng, nhiều nhất kể từ 7/9.

Cổ phiếu SHB bị bán ròng mạnh nhất gần 2 triệu đơn vị, giá trị 12,9 tỷ đồng và chủ yếu bằng giao dịch thỏa thuận. Sau SHB là PVS với hơn 3 tỷ đồng.

Bảng tổng hợp giao dịch khối ngoại ngày 02/11

Khối lượng: Cổ phiếu - Đơn vị: tỷ đồng

HSX

HNX

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Mua