STB hôm nay giao dịch thỏa thuận 20 triệu cổ phiếu. Giá trị bán ròng trên cả 2 sàn là 502 tỷ đồng.

Trên HSX, khối ngoại bán ròng 504 tỷ đồng. Giá trị bán ra gấp 3,8 lần phiên trước, đạt 641 tỷ đồng. Giá trị mua vào giảm 30%, đạt 137 tỷ đồng. Khối lượng cổ phiếu bán ròng là hơn 19 triệu đơn vị.

STB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, giá trị bán ròng 496 tỷ đồng. Phiên hôm nay, STB được giao dịch thỏa thuận 20 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trước đó, ông Chang hen Jui, chồng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank đã đăng ký bán 33,3 triệu cổ phiếu STB từ ngày hôm nay, 18/4. Trong phiên giao dịch, STB đã có lúc tăng trần nhưng cuối phiên còn tăng hơn 1%.

PVD, DPM và GMD bị bán ròng 8,5 tỷ đồng, 7,9 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng. 3 cổ phiếu này cuối phiên đều giảm giá. MSN tăng 1%, khối ngoại bán ròng 6,5 tỷ đồng.

2 mã ngân hàng MBB và VCB được mua ròng 8,3 tỷ đồng và 7,7 tỷ đồng. MBB khớp lệnh 5,6 triệu cổ phiếu, đóng cửa giảm 1,5% xuống giá thấp nhất trong phiên. VCB giảm hơn 1%, khối ngoại chiếm 30% giao dịch mã này.

PPC phiên hôm nay được giao dịch thỏa thuận 500 nghìn cổ phiếu, khối ngoại mua vào 668 nghìn cổ phiếu trên tổng số 1,5 triệu cổ phiếu giao dịch, chiếm 46% giao dịch. Cuối phiên, PPC dư mua hơn 300 nghìn cổ phiếu.

VIC trong phiên sáng đã có lúc chạm giá trần, nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 0,5%. Khối ngoại mua ròng 3,8 tỷ đồng. HPG được mua ròng 5,4 tỷ đồng, giảm 3,5%.

Các mã mua ròng mạnh nhất

Các mã bán ròng mạnh nhất

Khối lượng (cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

Khối lượng
(cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

MBB
526.280
8,32

STB
19.859.720
496,45

VCB
228.690
7,72

PVD
1.303.710
8,54

PPC
507.090
5,68

DPM
2.165.410
7,94

HPG
205.140
5,38

MSN
3.010.200
6,50

VIC
37.680
3,82

GMD
1.541.138
5,24

Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp, giá trị mua ròng gần 2 tỷ đồng. Giá trị mua vào giảm gần 50% xuống 11 tỷ đồng, giá trị bán ra giảm gần 30% xuống 9,07 tỷ đồng. Khối lượng cổ phiếu mua ròng là 476 nghìn đơn vị.

PVX là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, giá trị 2,9 tỷ đồng. PVX hôm nay giao dịch hơn 8 triệu cổ phiếu, cuối phiên giảm 2,5%.

TAS đóng cửa cuối phiên tại giá trần,khối lượng giao dịch 224 nghìn cổ phiếu, trong đó khối ngoại mua vào 184 nghìn cổ phiếu, chiếm 82% giao dịch. Giá trị mua ròng 1,2 tỷ đồng.

PGS bị bán ròng 2,4 tỷ đồng, khối lượng giao dịch 1,7 triệu cổ phiếu, cuối phiên giảm 2,5%. DBC tiếp tục tăng trần sau khi giao dịch đột biến hôm qua. Cổ phiếu này khớp lệnh 1,5 triệu đơn vị, dư mua cuối phiên 60 nghìn cổ phiếu giá trần.

Bảng tổng hợp giao dịch khối ngoại ngày 18/4

Khối lượng: Cổ phiếu - Đơn vị: tỷ đồng

HSX

HNX

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Mua
Bán
Mua - Bán

Mua
Bán
Mua - Bán

KLGD
5.733.210
24.865.940
-19.132.730

KLGD
965.900
490.000
475.900

GTGD
136,62
640,63
-504,01

GTGD
11,01
9,07
1,94

Nguồn DVT