- Trong thời gian làm việc tại một cơ sở may mặc, do có việc gia đình đột xuất nên tôi viết đơn xin nghỉ không hưởng lương, nhưng lãnh đạo đơn vị không giải quyết cho nghỉ và sau đó lại ra quyết định thi hành kỷ luật đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động. Sau khi cho tôi thôi việc, đơn vị đã giải quyết chế độ cho tôi nhưng không thỏa đáng. Nhiều vấn đề chưa được làm rõ, tôi đã yêu cầu làm rõ nhưng không được giải quyết. Vậy tôi phải gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào để được giải quyết? (Câu hỏi của bạn Xuân Lan, TP.HCM).

Trả lời: Điều 164 Bộ luật Lao động quy định trình tự hòa giải tranh chấp lao động cá nhân như sau: Kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải, hội đồng hòa giải lao động cơ sở tiến hành hòa giải chậm nhất là bảy ngày với sự có mặt hai bên tranh chấp hoặc đại diện được ủy quyền của họ. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở đưa ra phương án hòa giải, nếu hai bên chấp nhận phương án hòa giải thì lập biên bản hòa giải thành, các bên có nghĩa vụ chấp hành các thỏa thuận ghi trong biên bản hòa giải thành. Trong trường hợp hòa giải không thành, thì hội đồng hòa giải lao động cơ sở lập biên bản hòa giải không thành. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hòa giải không thành. Mỗi bên tranh chấp đều có quyền yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện xét xử tranh chấp. Hồ sơ gửi tòa án nhân dân phải kèm theo biên bản hòa giải không thành. Điều 166 Bộ luật Lao động quy định: Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động hòa giải không thành, khi có đơn yêu cầu của một hoặc hai bên tranh chấp. Điều 167 Bộ luật Lao động quy định: Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, kể từ ngày mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm được quy định như sau: Một năm đối với các tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Sáu tháng đối với các loại tranh chấp lao động khác. Như vậy, về vấn đề này, căn cứ vào các quy định nêu trên của pháp luật bạn phải tiến hành theo hai bước sau: Thứ nhất bạn phải làm đơn gửi hội đồng hòa giải lao động, yêu cầu hội đồng tiến hành hòa giải tranh chấp trên cơ sở có mặt của đại diện người sử dụng lao động và người lao động. Thứ hai, nếu trường hợp hòa giải không thành thì bạn mới gửi đơn khởi kiện lên tòa án nhân dân để khởi kiện tranh chấp lao động. Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.