Ngày 24/7, Trung tâm Festival Huế đã báo cáo Đề án tổ chức Festival Huế 2010 với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế và các ban ngành liên quan.

Festival Huế 2008. CôngThương - Theo đề án, Festival Huế 2010 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 13/6/2010. Đây là một lễ hội văn hóa du lịch có quy mô quốc gia và mang tính quốc tế, là sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Chủ đề của Festival Huế lần này vẫn là “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 375 năm Chúa Nguyễn Phúc Lan chọn Huế để xây dựng thủ phủ xứ Đàng Trong và 50 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn kết nghĩa (là cây một gốc là con một nhà) theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. Đối tác chính của Festival Huế lần này vẫn là Cộng hòa Pháp, ngoài ra còn có sự tham gia của các nước thuộc 5 châu lục và các đơn vị nghệ thuật của trung ương, của ba địa phương Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương có di sản văn hóa… Tại Festival 2010, ngoài các chương trình truyền thống nhưng sẽ được nâng cao, đổi mới như khai mạc, bế mạc, lễ hội áo dài, đêm hoàng cung, huyền thoại sông Hương, lễ tế Giao… sẽ có các chương trình mới như đêm phương Đông, hành trình mở cõi về phương Nam, đêm thơ nhạc Hà Nội - Huế - Sài Gòn… Sau khi nghe Trung tâm Festival Huế báo cáo, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành cơ bản đồng ý với Đề án tổ chức Festival Huế 2010 và yêu cầu Ban tổ chức, Trung tâm Festival Huế chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án sớm tổ chức tuyên truyền quảng bá, xúc tiến tìm kiếm tài trợ, lựa chọn đối tác tham gia… Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Ngọc Thiện cũng lưu ý một số nội dung liên quan như công tác tuyên truyền quảng bá về Festival Huế 2010 phải gắn chặt với việc đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, vị trí của Thừa Thiên- Huế trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo thông báo kết luận số 48 của Bộ Chính trị và thu hút du khách, phát triển du lịch... Minh Tích Festival Huế 2008.