(GD&TĐ)-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền là giải pháp được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nhằm đạt được những mục tiêu của Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành để triển khai Đề án này chiều 9/6, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đề án trong các cấp, ngành, xã hội, làm cho mọi người nhận thức rõ phổ cập giáo dục mầm non có chất lượng là quyền và nghĩa vụ của cộng đồng để nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và của nhân dân. Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9/2/2010. Đề án tập trung vào 3 nội dung chính: Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; giữ vững, củng cố nhà trẻ và mẫu giáo 3- 4 tuổi; xây dựng thêm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại các huyện khó khăn. Trong đó, lấy phổ cập mẫu giáo 5 tuổi làm trọng tâm. Theo đề án này, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và hệ thống trường, lớp mầm non phải đủ cho phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, tỉ lệ huy động cháu dưới 5 tuổi phải duy trì không thấp hơn hiện nay. Từ nay đến năm 2015, có 39.000 phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi được kiên cố hóa; đào tạo mới và nâng chuẩn cho 22.400 giáo viên; 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được học chương trình giáo dục mầm non mới, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào học lớp 1… N.N (TH)