Theo sau những thành công từ chuyến đi kể chuyện năm ngoái, năm nay ba nhà văn Đan Mạch và một nhóm các nhà văn và họa sĩ Việt Nam sẽ trở lại Việt nam để giới thiệu về sách thiếu nhi. Mục đích của chuyến đi là nhằm thúc đẩy văn học thiếu nhi và đến thăm các câu lạc bộ bạn đọc thiếu nhi ở một số tỉnh ở Việt Nam.Xem chi tiết...