Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể theo Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh (Doing Business) năm 2017 vừa được World Bank công bố tuần qua.

Theo đó, Việt Nam thăng được 9 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái (báo cáo năm ngoái cho môi trường kinh doanh năm 2016, Việt Nam xếp thứ 91 với điểm số 61,11/100 còn năm nay Việt Nam ở hạng 82 với số điểm 63,83/100. Các tiêu chí xếp hạng được World Bank đánh giá gồm: Thành lập doanh nghiệp; xin cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng; đăng ký tài sản; vay vốn; bảo vệ nhà đầu tư nhỏ; nộp thuế; giao thương quốc tế; thực thi hợp đồng; xử lý khi mất khả năng thanh toán. Trong đó, nhiều tiêu chí Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể như: Tiếp cận điện năng tăng 5 bậc lên thứ 96 trên bảng xếp hạng. Tiêu chí bảo vệ nhà đầu tư nhỏ tăng ấn tượng 31 bậc lên thứ 87. Tiêu chí nộp thuế tăng 11 bậc lên thứ 167. Tiêu chí giao thương quốc tế cũng tăng tới 15 bậc lên thứ 93...

Mặc dù là báo cáo về môi trường kinh doanh năm 2017 nhưng những dữ liệu được cơ quan nghiên cứu đánh giá từ các thực tế chính sách năm 2016, là những chính sách đã có hiệu lực và sắp có hiệu lực nhưng có sự lan tỏa đến môi trường kinh doanh năm 2017.

Đồng điệu với báo cáo của World Bank, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, trong tháng 10, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.500 tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, cả nước có gần 92.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710.600 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, về các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã ngày càng có xu hướng tăng mạnh, trong 10 tháng năm nay còn có hơn 22.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên hơn 114.000 doanh nghiệp. Đáng chú ý, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là gần 51.000 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hai dữ liệu về môi trường kinh doanh và số doanh nghiệp thành lập mới mặc dù chưa phản ánh hết nhưng đã phần nào cho thấy bức tranh về môi trường kinh doanh Việt Nam đang ngày càng được cải thiện. Đây là một phần kết quả từ các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi và cơ hội phát triển mới. Trong đó, có những nội dung quan trọng mang tính nòng cốt tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 4-1016. Bên cạnh đó, các phong trào về khởi nghiệp, các hoạt động về xúc tiến đầu tư, thương mại, tìm kiếm thị trường liên tục được các doanh nghiệp, bộ ngành, địa phương thực hiện.

Từ những chính sách đúng hướng, giải pháp cụ thể với từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể với từng cấp, ngành của Chính phủ đang cho thấy những hiệu quả lan tỏa vào thực tế. Do đó, để các mục tiêu của Chính phủ sớm đi đến đích, nay cần sự lan tỏa từ chính các bộ, ngành, địa phương, từ chính các cán bộ thực thi nhiệm vụ tại cơ sở. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội từ các chính sách và diễn biến thị trường mang lại.

Một Chính phủ kiến tạo, phục vụ, đồng hành ngày càng được định hình rõ. Một môi trường kinh doanh không ngừng cải thiện, giúp cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn.

Văn Bắc