Sáng 6/11, Sở Văn hóa - Thông tin và Thành Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng Tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức.