Trước nhu cầu thị trường ngày càng cao về nguồn măng đắng, đồng bào Mông ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ (Quế Phong) quyết định nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng măng đắng theo chủ trương của huyện và xã. Rừng được khoanh nuôi bảo vệ thì số măng đắng cũng phát triển tốt, được thương lái đến thu mua tận nơi.

Khoanh nuoi tre rung lay mang dang, cho thu nhap cao - Anh 1

Khoanh nuoi tre rung lay mang dang, cho thu nhap cao - Anh 2

Măng đắng là món ăn ưa chuộng của người dân các vùng miền. Vì vậy, ngày càng có nhiều hộ trên địa bàn biên giới Quế Phong nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng tre tự nhiên lấy măng.

Mỗi kilogam măng đắng được thu mua tại bản giá từ 8.000 - 9.000 đồng đem lại nguồn thu khá cho những gia đình nghèo ở miền biên giới Tri Lễ.

Điển hình, gia đình bà Thò Xáy Tu, đi đầu nhận khoanh nuôi bảo vệ gần 20 ha rừng, trong đó có nhiều diện tích tre cho măng đắng, mỗi năm riêng tiền thu hoạch măng đắng được 25-30 triệu đồng.

Thấy vợ chồng Bà Thò Xáy Tu khoanh rừng măng đắng có tiền, nhiều hộ dân trong bản Pà Khốm như Lỳ Nếnh, Chia Nênh, Và Dê... cũng khoanh rừng măng đắng để chăm sóc thu hái. Một số thì khoanh đất để trồng theo.

Theo thống kê, có 50% hộ trong bản Pà Khốm đang nhận đất rừng, khoanh nuôi bảo vệ măng đắng để tăng thu nhập. Cây tre của loài măng đắng có thể thu hoạch để phục vụ làm nhà và các công trình dân sinh.

Vân Thanh

Đài Quế Phong