Chưa bao giờ lại thấy HLV nổi tiếng là khó tính Lê Minh Sơn lại 'quẫy' nhiệt tình thế này.

Hưng Social