Hạ Long lần đầu tiên vượt lên đứng đầu trong bảng bầu chọn 7 kỳ quan tự nhiên thế giới của tổ chức NewOpenWorld... là thông tin làm nức lòng người dân Việt Nam trong suốt những ngày vừa qua.