Đoạn clip giáo sư Xoay - Đinh Tiến Dũng hát và chơi guitar vừa ru con ngủ vừa con "ị" cực đáng yêu

Theo Tri Thức Trẻ