Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (mã CK: FCM - HOSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2016. Theo đó, FCM đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Trong quý III/2016, doanh thu thuần của FCM đạt 185,917 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 15,179 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, FCM đạt 530,908 tỷ đồng doanh thu và 31,656 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông của công ty mẹ là 33,110 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 808 đồng/cổ phiếu

Với mức kế hoạch doanh thu cả năm là 530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, FCM đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra.

Khoang san FECON vuot chi tieu loi nhuan ca nam sau 9 thang - Anh 1

Theo giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh từ FCM, khi hợp nhất công ty con là CTCP Khoáng sản FECON Hải Đăng, công ty đã điều chỉnh khoản lãi do mua giá rẻ khi đầu tư vào công ty này. Doanh thu thuần quý III tăng là do thị trường bất động sản phát triển trở lại, công ty đã mở rộng thị trường kinh doanh, mặt hàng, nghiệm thu đối chiếu hoàn thành các công trình làm cơ sở ghi nhận doanh thu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Minh Hải