Duỗi bàn tay ra một cách tự nhiên, sau đó đọc xem đáp án nào dưới đây gần giống với bạn nhất? Nhớ là nam tay trái nữ tay phải nhé.

Khoang cach giua cac ngon tay an giau bi mat gi? - Anh 1

A. Toàn bộ các ngón tay đều tách rộng ra

B. Chỉ có ngón cái và một ngón khác mở ra.

C. Chỉ có ngón út và một ngón khác mở ra.

D. Toàn bộ các ngón tay khép chặt vào nhau

E. Toàn bộ 5 ngón tay để kiểu uốn cong.

Maruko (theo Sohu)