Khoảng 2 tỷ trẻ em trên thế giới đang sống trong những khu vực mà mức ô nhiễm ngoài trời vượt các chỉ dẫn chất lượng không khí tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra.

Khoang 2 ty tre em song o khu vuc o nhiem khong khi - Anh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Khoảng 2 tỷ trẻ em trên thế giới đang sống trong những khu vực mà mức ô nhiễm ngoài trời vượt các chỉ dẫn chất lượng không khí tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra./.