Đây là nhận định của nhóm chuyên gia về vấn đề liên quan đến quản lý thuê bao di động trả trước.