Hơn một nghìn hộ dân ở hai thôn 4 và 5, xã Tam Xuân 1 (Núi Thành, Quảng Nam) nhiều năm qua phải sống trong cảnh “ăn đèn ngủ điện” do mạng lưới điện nông thôn ở đây đã xuống cấp trầm trọng và luôn trong tình trạng quá tải.