Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, Kho Xăng dầu KX3 - Cục Hậu cần Quân khu phối hợp với xã Nghi Kim, Tp Vinh (Nghệ An) tổ chức xây dựng công trình chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xóm 15.

Kho KX3 – Quan khu 4: Giup dan xay dung nong thon moi - Anh 1

Cán bộ đơn vị huy động phương tiện giúp nhân dân đổ đường bê tông.

Cán bộ, chiến sỹ Kho Xăng dầu KX3 – Cục Hậu cần Quân khu 4 đã đóng góp trên 30 triệu đồng cùng với 120 ngày công và các phương tiện, máy mốc phối hợp cùng với nguồn vật liệu của địa phương xã Nghi Kim, Tp Vinh tổ chức đào đắp và đổ bê tông tuyến đường liên thôn dài 130m, rộng 6m, dày 15 cm - 20cm thuộc xóm 15.

Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần phục vụ nhân dân xóm 15, xã Nghi Kim và cán bộ, chiến sỹ Kho KX3 đi lại thuận tiện hơn, qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân; tạo vành đai an toàn bảo vệ kho tàng, đồng thời, giúp xã Nghi Kim, Tp Vinh phát huy có hiệu quả danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới được tỉnh Nghệ An công nhận năm 2016./.

Trần Dũng