Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, trong khi đó chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý những trường hợp vi phạm.

Số liệu thống kê của Chi cục Bảo vệ môi trường cho thấy, qua 6 năm thực hiện kê khai, thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, thời gian đầu, các đơn vị sản xuất chấp hành rất tốt chủ trương này. Đơn cử như quý 4 năm 2005, số phí thông báo các cơ sở phải nộp là hơn 26 triệu đồng, thực tế thu được hơn 25 triệu đồng, đạt 95%; năm 2006 thu phí đạt gần 96% kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, những năm về sau thực hiện thu loại phí này gặp rất khó khăn, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nộp phí cũng giảm dần, cụ thể năm 2007, chỉ thu được 86%, năm 2008 thu được 78,6%, năm 2009 thu được 34,3%. Thấp nhất là năm 2010, Chi cục Bảo vệ môi trường thống kê được 99 cơ sở sản xuất, kinh doanh phải nộp loại phí này, kế hoạch đề ra thu 1.327 triệu đồng nhưng chỉ thu được 154,7 triệu đồng, đạt 11,6%. Ông Trần Đăng Trình, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết, nguyên nhân chủ yếu của việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh chậm trễ trong việc nộp phí, hoặc không nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh còn thấp; một số doanh nghiệp đã chuyển đổi mục đích sản xuất, kinh doanh hoặc không còn hoạt động nên không có nước thải công nghiệp, nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước, đơn cử như công ty TNHH Thiên Thành, công ty TNHH Việt Hà, Công ty cổ phần thương mại Lý Nhân - Xưởng bia Hoàng Giang... Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh lấy lý do có trụ sở cách xa nơi nộp phí, trong khi đó mức phí phải nộp thấp nên ngại đi nộp. Việc lấy mẫu phân tích phục vụ cho công tác thu phí cũng gặp trở ngại do các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thông báo trước nên có sự điều chỉnh về khối lượng nước thải, mức độ ô nhiễm nước thải theo hướng có lợi cho cơ sở, dẫn đến việc thống kê phí phải nộp không sát với thực tế. Trước tình trạng này, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện nộp phí theo quy định; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải nộp mức phí thấp sẽ được nộp theo năm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những giải pháp trước mắt, về lâu dài, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải xây dựng được hệ thống xử lý nước thải công nghiệp theo tiêu chuẩn, đáp ứng được những quy định về bảo vệ môi trường./.