Shitsuke là một trong những nhân tố quan trọng hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng.

Khái niệm 5S (5S methodology) bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1980 thế kỷ XX. Theo định nghĩa 5S là Seiri (Sàng lọc những thứ không cần thiết tại nơi làm việc và bỏ đi), Seiton (Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp để dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy), Seiso (Sạch sẽ vệ sinh thiết bị, dụng cụ và nơi làm việc), Seiketsu (Săn sóc nơi làm việc bằng cách luôn thực hiện 3S trên) và Shitsuke (Sẵn sàng giáo dục rèn luyện để mọi người thực hiện 4S trên một cách tự giác).

Kho khan doanh nghiep thuong gap phai khi ap dung Shitsuke trong 5S - Anh 1

Shitsuke là một trong những yếu tố cấu thành lên phương pháp 5S

Shitsuke (S5) – Sẵn sàng nghĩa là giáo dục mọi người tự giác giữ gìn vệ sinh để tạo thành một thói quen; duy trì và tuyên truyền thói quen tốt – thảo luận giữa các nhân viên. Đóng vai trò quan trọng song việc áp dụng Shitsuke ở các tổ chức, doanh nghiệp không phải là điều đơn giản.

Khó khăn lớn trong việc thực hiện 5S nói chung và Shitsuke nói riêng là việc tuân thủ các quy định. Vì vậy, tổ chức cần hình thành và củng cố các thói quen thông qua hoạt động đào tạo và các quy định về khen thưởng, kỷ luật.

Trong bước này, việc đào tạo các quy trình mới nên được thực hiện thông qua các hình ảnh trực quan hơn là lới nói, và luôn đảm bảo mọi người (liên quan) đều tham gia vào việc phát triển các tài liệu tiêu chuẩn như bảng kiểm tra, tiêu chuẩn thao tác. Ngoài ra, tổ chức cần đảm bảo các thực hành đúng được đào tạo và trình diễn, trong khi các thực hành không đúng phải được nhận biết và xử lý.

Kho khan doanh nghiep thuong gap phai khi ap dung Shitsuke trong 5S - Anh 2

Khó khăn lớn trong việc thực hiện 5S nói chung và Shitsuke nói riêng là việc tuân thủ các quy định

Hãy đảm bảo mọi người đều hiểu và thống nhất thực hiện bởi nếu không có đào tạo và kỷ luật, các bước khác của 5S sẽ không thể thành công.

Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, phương pháp 5S đã được áp dụng tại Nhật Bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý, nâng cao năng suất chất lượng. 5S tạo ra một môi trường sạch sẽ, tiện lợi và giúp cho tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đem lại niềm tin cho khách hàng.

Hòa Lê